Din leverantör av verktyg, pressning, svetsning och montering

Tel.  0491-76 30 50

E-post: info{at]abpod.se

AB POD, Dalkroken 8, 572 73 Kristdala

Varumärket POD

är känt för att vara underleverantör inom
avancerad plåtbearbetning till olika branscher
och då i huvudsak till den svenska
verkstadsindustrin.

 
Hem Företaget Produktion Kvalitet & Miljö Lediga tjänster Kontakta oss

 

Aktuellt

 
2020-02-18
Nytt postnummer
Läs mer »
 
 
 
2019-11-25
Öppettider under julen
Läs mer »
 
 
 
2019-10-08
Elmia Subcontractor 12-15 november 2019
Läs mer »
 
 
 
2018-09-24
Elmia Subcontractor 13-16 november 2018
Läs mer »
 
 
 
Visa alla nyheter »

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Vårt aktiva och medvetna kvalitets- och miljöarbete

AB Pod har som policy att i alla processer TA EMOT RÄTT, GÖRA RÄTT och LÄMNA IFRÅN OSS RÄTT.

 

AB Pod verkar som underleverantör av pressade och dragna komponenter i medelstora serier, till i första hand den svenska verkstadsindustrin. Egen tillverkning av verktyg, främst för de egna behoven men också för separat försäljning, ingår i bolagets verksamhet, liksom svetsning och montering.

I allt vi gör, är kvalitet, miljö, hälsa - och säkerhetsaspekten det vi sätter i främsta hand, för att försäkra att vi skyddar människor och miljö.

Detta innebär att vi skall mäta, utveckla och ständigt förbättra det sätt som vi arbetar på för att ge våra kunder en säkrad kvalitet på allt som AB POD levererar.

Vi möter våra kunders krav med så lite påverkan på miljön som vår process tillåter.

Vi ska förvissa oss om att anställda, kontrakterade, och andra är välinformerade om vår KHMS policy.

 

Hälsa & Säkerhet:

Hälsa och säkerhet ska kännetecknas av ett helhetstänkande – förståelse och delaktighet hos alla. Med hälsa och säkerhet avses alla aspekter av brand, arbetsmiljö och det personliga ansvaret för hälsa. Alla anställda har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Vi skall sträva efter att förbättra förhållanden som har negativ effekt på våra anställdas hälsa eller omgivning. Medarbetare skall känna säkerhet och trygghet i arbetet och förväntas och uppmuntras att rapportera tillbud och risker.

 

Miljö:

Vi skall utveckla och producera produkter som förbrukar ett minimum av energi och material. Arbetet för en bättre miljö skall minst uppfylla lokala och nationella myndighetskrav. Där utöver skall det finnas ett ständigt pågående förbättringsarbete att minska de t som påverkar miljön negativt.

 

 

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015 

AB POD   |   Dalkroken 8, 572 73 Kristdala   Tel vxl.: 0491-76 30 50    E-post: info[at]abpod.se
Försäljning: Mikael Svensson   Tel: 0491 - 76 30 54   Mobil: 070-67 70 470   E-post: mikael.svensson[at]abpod.se 

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015